Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi

G Ü N L Ü D Ü R  !

712 / 2018
09.04.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Odanızın 01 Nisan 2017 – 31 Mart 2018 tarihleri arasındaki Gelir – Giderlerinin ayrıntılı tablosunun ve 2017 Yılı Bilançosu’nun Odanızın Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve tasdikli olarak en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter