Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi

325/2020
27.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 Konu: Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi hakkında.

 Bilindiği üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca oda genel kurulunun her yıl Nisan, Büyük Kongre’nin ise Haziran ayında toplanması gereklidir.

 Haziran ayı içerisindeki bazı hafta sonlarında ülke çapında yapılacak sınav ve benzeri etkinlik takvimleri dikkate alınarak 2020 yılı 72. Büyük Kongresi’nin çoğunluk aranmaksızın yapılacak toplantısının 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

 Büyük Kongre’nin 2020 yılında yapılacak oda genel kurullarında seçilecek delegelerle toplanacağı,  delegelerin isimlerinin, Büyük Kongre’den önce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilmesi ve delegelere davet yazılarının da önceden gönderilmesi zorunluluğu karşısında, oda genel kurullarının Nisan ayı içinde tamamlanması gerektiğini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri