Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantı çağrısı

1736/2018
14.08.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa Pratisyen Hekimler Kolu üyesi yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 11 Eylül 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;
Tarih              :15 Eylül 2018 (Cumartesi)
Saat                :10.00 - 12.30 - 13.30 - 15.30
Yer                 :TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:
- Açılış ve PHKyürütmesinin değerlendirmesi
- İllerden gelen komisyon ve oda temsilcilerinin değerlendirmeleri.
- 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’sin değerlendirilmeleri
- Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu seçimleri.