SÇS Toplantısı, 13 Mayıs 2018

646/2018
27.03.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2010 yılından itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren kurumumuzun da içerisinde yer aldığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu önümüzdeki dönem çalışma programını oluşturmak üzere grup içerisinde yer alan kurum ve aktif üyelerinin katılımı ile toplanacaktır.

Sağlık hizmetinde yaşanan olumsuzlukların biz sağlık çalışanlarının çalışma sağlığı ve güvenliğine yönelik sorunları daha da artırdığı, artıracağı bilinmektedir. Bu nedenle yapılacak olan toplantı önem arz etmekte olup temsilci, temsilcilerinizin belirlenerek en geç 02 Mayıs 2018 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Toplantıya katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Gündem:

1.      Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

2.      Yeni dönem çalışma programı için önerilerin alınması

3.      SÇS VII. Kongre tarihi ve içeriğinin belirlenmesi

4.      Skopi cihazı kullanılarak işlem yapan uzmanlık alanları ile birlikte sorunun değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulmasına yönelik çalıştay düzenlenmesi

5.      Sağlık çalışanlarına yönelik mobbing konulu çalıştayın organize edilmesi

6.      Yeni dönem çalışma grubu ve Kongre Düzenleme Kurulunun belirlenmesi

 

Toplantı:

Tarih: 13 Mayıs 2018

Yer: Türk Tabipleri Birliği – ANKARA

Saat: 10.00