14 Mart Etkinlikleri: Kamu Hastane Birlikleri

497/2018
05.03.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB Merkez Konseyi tarafından 16 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması ile 14 Mart Programımız açıklanmıştır. 2018 yılı 14 Mart sürecinde Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlıkta Dönüşüm Programının yarattığı tahribata ve piyasacı anlayışla düzenlenen sağlık ortamının sorunlarına bu programın iddialarını irdeleyerek bir kez daha dikkati çekmek istemektedir. Programımızda ayrıca acil olarak karşılanması gereken 14 Mart taleplerimiz yer almaktadır.

Bu süreçte hazırlayacağımız dokümanlarla AKP Hükümetlerinin ve Sağlıkta Dönüşüm Programının iddialarını hatırlatıyor ve yapılanları gözler önüne sermek istiyoruz.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığı altında; 19 Şubat 2018 tarihinde “Genel Sağlık Sigortası” ve 26 Şubat 2018 tarihinde “Aile Hekimliği” broşürleri tarafınıza iletilmişti.

14 Mart programında belirttiğimiz gibi bugün de  “Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu?” broşürünü iletiyoruz. Broşüre web sitesinden de ulaşılabiliyor. Hazırladığımız broşürü  üyelerinize duyurmanızı  ve gerçekleştireceğiniz etkinliklerde broşürden yararlanmanızı amaçlıyoruz. Bu konuda gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerini, çekilen fotoğraflarla birlikte [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

14 Mart 2018 programının hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarına ve Türkiye sağlık ortamına katkı sunacağı umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri