”Sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeter!” basın açıklaması

78/2020
08.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Resmi Gazete’de 7 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, prim borcu olan yurttaşlar için sağlık hizmetinden yararlanabilme süresi 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Kararnamenin yayımlanmasının ardından Birliğimiz tarafından yapılan “Sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeter!” basın açıklamasının linki aşağıdadır.

Web sayfalarınızda yayınlanmasını, yerel basın ile paylaşılmasını ve üyelerinize duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Basın Açıklaması linki: http://www.ttb.org.tr/165yhy7