Pratisyen Hekimlik Kongresi

1773/2017
26.10.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA  

Genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak her yıl düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin yirmibirincisini TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü, TTB Aile Hekimliği Kolu ve Pratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte yapacağız. Kongrelerimizde mümkün olduğunca fazla sayıda pratisyen hekimle buluşmak ve bilimsel gelişmeleri paylaşmak önde gelen amacımızdır. 

Bu amaca ulaşmak için, 12 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da Kongre Düzenleme Komitesi toplantısı yapılacaktır. Kongre Düzenleme Komitesi’nde odanız adına görev alacak ve Kongre Yönergesi’nde belirtilen görevleri yerine getirecek bir ya da iki meslektaşımızın adı ile yine odanızın Kongre’de yer verilmesini önerdiği ana tema, kurs ve konu başlıklarının 7 Kasım 2017 Salı gününe kadar TTB Pratisyen Hekimler Kolu’na faks ya da e-posta ([email protected])  yoluyla ulaştırmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.          

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber  
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

XXI. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ

KONU ÖNERİLERİ

 

  • ÖNEREN KURUM:

 

  • KONGRE ANA TEMASI ÖNERİLERİ:

1.

2.

 

  • KONGREDE İŞLENMESİ ÖNERİLEN KONULAR:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

  • KONGREDE YAPILMASI ÖNERİLEN KONULAR:

1.

2.

3.

 

  • HAZIRLAMAK İSTEDİĞİMİZ KONULAR VEYA KURSLAR :

(Yukarıdaki iki listeden seçiniz)

1.

2.

3.

4.

5.

 

  • KONGRE İLE İLGİLİ ÖNERİLEN ÖNERİLER:

1.

2.

3.

 

Not:

*Önerilerinizi önem sırasına göre sıralayınız.

*Konu ve kurs önerilerinizi spesifik olarak yazınız.

*Hazırlamak istediğiniz konuları ayrıntılarıyla (oturum şekli, konuşmacı sayısı vs) öneriniz.

*Hazırlamak istediğiniz kursları ayrıntılarıyla (eğitici sayısı, kursiyer sayısı vs) öneriniz.

*Formların gönderileceği yer;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu,

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sk. No:2 Kat:4 Maltepe/ Ankara

Tel: 0 312 231 31 79

Faks: 0 312 231 19 52-53

E-posta: [email protected]