TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine”

2317/2018
16.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Her ay önceden belirlenen bir tabip odasının ev sahipliğinde gerçekleşecek olan, hekimler  ve edebiyatçılar arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Türk Tabipler Birliği Edebiyat Matineleri, Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle başlıyor.

“7 Bölge 7 Matine Programı” kapsamında konuk yazar olarak “Yiğit Bener”in katılacağı ''Edebiyat...Şart mıdır ?'' konulu söyleşi ve imza günü, 21 Ekim 2018 saat 13:00’da Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşecektir.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih  :21 Ekim 2018
Yer     :Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sok No: 1 Kızılay / Ankara
Saat    : 13:00