16 Şubat 2020 TTB Ali Özyurt Edebiyat Matinesi

355/2020
30.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı, gelecek dönem etkinliklerinin planlanması amaçlanarak 16 Şubat 2020 Pazar günü saat 10:00’da Ankara Tabip Odası’nda kahvaltı organizasyonu ile birlikte yapılacaktır.

Aynı gün saat 14:00’de Türk Tabipleri Birliği Ali Özyurt Edebiyat Matineleri kapsamında Mülkiyeliler Birliği’nde Hakan Günday ile ‘’Yazma Eylemi Üzerine’’ başlıklı söyleşi gerçekleştirilecektir.

Odanızda var ise Kültür Sanat Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih  :16 Şubat 2020 (Pazar)
Saat    :10.00
Yeri    :Ankara Tabip Odası
            Mithatpaşa Cad. No.62/18 Kızılay-ANKARA