TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME

1509/2017
15.09.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 08.09.2017 tarih ve 1477/2017 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısını 01 Ekim 2017 tarihinde yapacağımızı bildirmiştik. Odalarımızdan gelen önerileri de dikkate alarak 2018 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücretlerini belirlemek için  İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 5 Kasım 2017 tarihine ertelenmiştir.

Bu nedenle 2018 yılı işyeri hekimliği asgari ücret artış önerilerinizi ve toplantıya katılacak odanız temsilcisinin isminin bilgilerini en geç 20 Ekim 2017 tarihine kadar yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih   :
05 Kasım 2017 (Pazar)
Yer      :TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No . 2 Kat .4 Maltepe / ANKARA
Saat     :09.30-16.00

Gündem:

1- İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Yürütmesi tarafından işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanına ilişkin çalışmaların aktarılması,
2- Tabip Odası temsilcilerimizin İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonlarının çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımları
3- 2018 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücretlerinin belirlenmesi
4 -5.Yılında 6331 Sayılı Yasa ve OSGB’ler ile ilgili durum değerlendirilmesi,
5 -TTB / İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol program hazırlığı.