heKİMLİK programı

1713/2018
10.08.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği’nce merkezi üye kayıt programının yaşama geçirilmesi ve tüm odaların bu programı kullanması kararı alınmıştı.

Program hazırlanmakla birlikte tabip odalarının üye kayıtlarının farklı platformlarda olması sebebiyle veri aktarımı ancak tamamlanabilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle İstanbul, Kocaeli, Antalya ve İzmir Tabip Odaları dışındaki tüm odaların verileri yeni programa aktarılmış ve kullanıma açılmıştır. Aktarılamayan veriler ise 2018 Eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

Türk Tabipleri Birliği bilgi işlem birimi çok büyük uğraşlar vererek programa son halini vermişlerdir. Bu program ile mükerrer üyeliğin önüne geçilmiş; yeni kayıt, hekim nakil, kimlik talepleri ve kredi kartı ile online aidat ödeme gibi birçok işlem kolaylaştırılmıştır.

Belirtmek isteriz ki verilerin güncellenmesinin sorumluluğu tabip odalarına aittir. Heryıl sonunda Sağlık Bakanlığı’na iletilen üye listesi de bu program üzerinden gönderilecektir.

Bu nedenle tüm üyelik işlerinin bu program üzerinden yapılması zorunlu olup heKİMLİK programını henüz kullanmaya başlamamış olan odaların bir an önce kullanmalarını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri