Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

217/2019
17.01.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa Pratisyen Hekimler Komisyonu üyesi yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Gündem:

10.00 – 10.15  -Açılış ve tanışma varsa yeni gündem önerisi.

10.15 – 11.00 -21. PH kongresi değerlendirmesi ve 22. Kongre için ön fikir oluşumu

11.00 – 11.30 - Son yasal düzenlemelere birlikte TSM’lerin toplum sağlığı hizmetleri ve TSM hekimlerinin durumlarının değerlendirilmesi

11.30 – 11.45 Çay molası

11.45 – 12.30 -Devlet hastanesi acillerinde ve entegre hastanelerde acil çalışma koşulları ve Acil hekimliği

12.30 – 13.15 -Nasıl Bir Birinci Basamak İstiyoruz Çalıştayı

13.15 – 13.45 YEMEK ARASI

13.45 – 14.15 -Sertifikasyona dayalı farklı çalışma alanlarında (estetik alanı vs) çalışan pratisyen hekimlerin sorunlarıyla ilgimiz.

14.15 – 15.15 -Aile Hekimliği Uygulaması içinde PHK olarak yerimiz ve tutumumuz nasıl olmalı?

15.15 – 16.00 –Atanamayan (çalıştırılmayan) Yeni mezunların durumu

16. 00 – Gelecek PH Kol toplantı tarihi