V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

2132/2017
11.12.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği ve Bursa Tabip Odası tarafından 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek olan V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin konusu “Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık” olarak belirlenmiştir.

Ekte 1. duyurusu bulunan Kongrenin odalarınız üyelerine duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri