Gazete İlanı

1327/2019
07.05.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA          

Ekte yer alan bugün ulusal gazetelerde yayımlanan Türk Tabipleri Birliği ve Tabip odaları tarafından verilen ilanın web sayfanızda yer alması ve yerel gazetelerde ilan verilmesi konusunda çaba gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri