TTB 70. Büyük Kongresi

947/2019
27.03.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi (seçimsiz) 22 Haziran 2019 tarihinde Devlet Su İşleri  Konferans Salonunda (İnönü Bulvarı No:16 Yücetepe Ankara)  yapılacaktır. 

TTB 70. Büyük Kongresi’nin  Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesindeyiz.

Bu durum gözetilerek Tabip Odası delegelerinin bilgilendirilmesi ve kongre’ye güçlü bir katılım sağlanması için gerekli çabanın gösterilmesi beklentimizi gereği için bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Not: Büyük Kongre gündemi ve delege mektupları Nisan ayı içinde iletilecektir.