2018-2020 Dönemi TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı

1313/2018
18.06.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2018-2020 dönemi Merkez Konseyi’ne seçilen meslektaşlarınız olarak ilk toplantımızı yaptık, yeni bir döneme başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız 69. Büyük Kongre’den bu yana arayan, yazılı olarak kutlayan, başarı dileklerini ileten bütün tabip odası yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Türkiye’de hekimlerin sorunları, talepleri ve çözüme yönelik yapılabilecekler açısından önemli bir ortaklaşmanın gerçekleşebileceğini, başta oda yönetimlerimiz ve aktivistlerimiz olmak üzere önümüzdeki iki yıl boyunca geniş bir hekim çevresi ile birlikte mücadele etme, üretimde bulunma  anlayışımızın karşılık bulacağına dair umudumuzun güçlendiğini belirtmek istiyoruz.

Merkez Konseyi’nin 11 üyesiyle çalışacağımızı ve daha çok çalışacağımızı Büyük Kongre’de söylemiştik. Bunun yeterli olmayacağını; hep birlikte üretmek, değerlendirmek, çalışmak,  mücadele etmekle sonuç alınacağını biliyoruz.

Elbette izlenen sağlık politikalarının, zorlukların farkındayız; Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamı yaşıyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara karşın hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için iyi ve güzel şeyler yapacağımız inancını taşıyoruz. “Dönüştürülen” ve piyasalaştırılan sağlık ortamında hekimlik/hekimler için çaba harcarken herkes için sağlık hakkını savunma mücadelesini de bir arada sürdürecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Hepimize kolay gelsin.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

TTB Merkez Konseyi 

Başkan                : Prof. Dr. Sinan Adıyaman

II. Başkan             : Dr. Ali Çerkezoğlu

Genel Sekreter      : Dr. Bülent Nazım Yılmaz

Muhasip                : Dr. Selma Güngör

Veznedar              : Prof. Dr. Gülriz Erişgen

Üye: Prof. Dr. Kayhan Çetin Atasoy

Üye: Dr. Ayfer Horasan

Üye: Dr. Mübetcel İlhan

Üye: Dr. Samet Mengüç

Üye: Dr. Dursun Yaşar Ulutaş

Üye: Dr. Halis Yerlikaya