TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı

1118/2019
12.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

Türk Tabipleri Birliği’nin Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Danışma Kurulu her yıl nisan ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanmaktadır. 2019 Yılının ilk HUV Danışma Kurulu Toplantısı 26 Nisan 2019 Cuma günü, 13:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Danışma Kurulumuzda görüşeceğimiz ilk konu, 2019 Katsayı geri bildirimleri ve değerlendirmeleri olacaktır. Gündemin ikinci sırasında, Ocak 2019’da uygulamaya koymayı planladığımız fakat çeşitli nedenlerle Nisan 2019 ayı içerisinde uygulamaya koyduğumuz HUV güncellemeleri hakkında bilgi verilecektir. Bilindiği gibi, HUV Güncellemeleri önce ilgili uzmanlık derneklerinin bilgi ve katkılarıyla müşterek çalışma gruplarımızda görüşülmekte, tartışılmakta ve görüş birliği sağlandıktan sonra sizlerin bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır. 

Danışma Kurulu toplantımızın (Taslak) Gündemi aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur. TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında, kurumunuzu temsil etmek üzere belirleyeceğiniz kişi veya kişilerin bilgilerinin (Adı Soyadı, Eposta) 24 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar [email protected] adresine bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantı Bilgileri

Tarih

:

26 Nisan 2019 Cuma

Saat

:

13.00-16.00

Yer

:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2/17-23, 06570 Maltepe Ankara

 Toplantı Gündemi (Taslak)

1-2019 Katsayı geribildirimleri ve değerlendirme

2-Nisan 2019 HUV Güncellemeleri konusunda bilgi verilmesi

2-Ultrasound (USG) eşliğinde yapılan muayene ve işlemler konusunda görüş alış verişi

3-Laboratuvar branş uzmanları, nükleer tıp uzmanları ve radyoloji uzmanları tarafından muayene ücretleri fatura edilmesi konusu

4-HUV Eğitim Programı önerisi (hekimler, uzmanlık dernekleri, tıbbi sekreterler, geri ödeme kuruluşları, faturalandırma birimleri çalışanlarına yönelik)

5-Diğer gündem önerileri