2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

3146/2018
25.12.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak “2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri