23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız”

2905/2018
11.12.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA          

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumlarının altıncısı 23 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda “Çalışma ve Eğitim Hakkımız” teması ile gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin duyurusu ektedir.

Odanız üyelerine duyurusunu ve katılımın sağlanması için gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı