Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

1772/2017
26.10.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemlerle ile özellikle de birinci basamak sağlık hizmetleri alanı ile ilgili olarak Komisyonlarınızda veya Yönetimlerinizde görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 08 Kasım 2017 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber 
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih   :11 Kasım 2017, Cumartesi

Yer      :İstanbul Tabip Odası (Türkocağı Cad. No:9 Cağaloğlu/ İstanbul) 

Saat     :10:00-16:00

 

Gündem : 

10:00-12:00

1.Açılış ve Divan seçimi

2.PHK Yürütme Kurulu ve Merkez Konseyi değerlendirmeleri

3. İllerden gelen komisyonların değerlendirmeleri  

Saat 12.00 - 13.00  Yemek

4. TTB Defin Ruhsatı Raporu Broşürü

5. Pratisyen Hekimlik Kongresi

·        20. Pratisyen Hekimlik Kongresi Değerlendirilmesi

·        21.  PHK çalışmalarının başlatılması

·        21. PHK Bilim Kurulu ve Sosyal Komite seçimleri