5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

273/2018
09.02.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın Sağlık ve Muhafazakarlaşma” konulu 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 23-25 Şubat  2018 tarihlerinde Bursa’da yapılacaktır. Kongrenin programına http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/v_kadin_kongre_2duuru.pdf   adresinden ulaşabilir.

Kongremizin desteklenmesi amacıyla odanız olanaklarına göre belirleyeceğiniz en az üç kadın meslektaşımızın, ulaşım, kongre, kayıt ve konaklama ücreti Tabip Odanızdan karşılanacak biçimde görevlendirilmesini, görevlendirilen meslektaşlarımızın iletişim bilgileri ve kayıt bilgilerinin en geç  18 Şubat 2018 tarihine kadar  bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri