14 Kasım 2018 Çarşamba 12.30 İl Sağlık Müdürlükleri Önünde Yapılacak Nöbet Eylemi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

2596/2018
13.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB ve Tabip Odaları olarak aylardır sağlıkta şiddet yasasının çıkartılmasını talep ediyor, bununla ilgili eylem ve etkinlikler düzenliyoruz.

Ancak beklentilerimizin aksine TBMM’den binlerce hekimi açlığa mahkûm eden ve hekimlik yapamaz hale getiren yasa ile karşı karşıya kaldık. Tüm demokratik zeminlerde bu yasanın telafisi imkânsız zararlara neden olacağını ifade etmemize karşın siyasal iktidar yasayı çıkartmakta kararlı görünüyor.

Üstelik sadece hekimlik yapmayı talep eden iki genç hekimi de gözaltına alarak antidemokratik uygulamalarını sürdürüyorlar.

Tüm tabip odalarımızı bugün binlerce, yarın onbinlerce hekimin işsiz ve aç kalmaması için yarın (14.11.2018) saat 12.30’da Sağlık Müdürlükleri önünde yarım saatlik oturma eylemine davet ediyoruz.

Şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen yasayı kabul etmiyoruz! Meslektaşlarımızın demokratik haklarını yerine getirdikleri için gözaltına alınmalarını kabul etmiyoruz. Oturma eylemine güçlü katılım sağlanmasını, anılan etkinliklerle ilgili haber ve fotoğrafları Türk Tabipleri Birliği ([email protected]) ile paylaşmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter