Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu

1891/2017
08.11.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Toraks Derneği tarafından 18–19 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul, Radisson Blu Hotel’de Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde OECD rakamlarına göre günde 90, yılda 32000 kişi hava kirliliği nedeniyle ölmektedir. Tütün ve benzeri alanlarda yaptığımız gibi, tüzüğümüzden aldığımız güçle, akciğer sağlığını geliştirmek için, toplum yararına, hükümet ve hükümet dışı kuruluşlardan bağımsız olarak, özerk, kendi ilkeleri çerçevesinde, hava kirliliği mücadelesinde de öncü rol oynamaktayız.

Bu nedenle Güz sempozyumunun konusunu “Hava kirliliği ve Akciğer Sağlığı” olarak seçilmiştir. Konunun medikal yönü kadar, sosyal yönlerini de tartışacağımız sempozyumda, değişik alanlarından bilim insanlarının görüşlerini yakından dinleme olanağına kavuşacağız.

Hava kirliliği kardiyovasküler, nörovasküler hastalıklar başta olmak üzere, diabet gelişiminden, otizme uzanan çok geniş sistemik etkilere neden olmaktadır. Uzmanlık alanımızda KOAH, Astım, Akciğer Kanseri, Solunum yolu enfeksiyonları, Allerjik solunum yolu hastalıkları, tüberküloz, tromboz, interstisyel akciğer hastalıkları gibi alanlarda morbidite ve mortalite nedenidir.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi ve program www.havakirliligi.org’dan edinilebilir.

Türk Toraks Derneğinin 18-19 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı” sempozyumunun iliniz Tabip Odası üyelerine duyurulması ve katılım sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri