Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu

1828/2017
02.11.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

2013 yılında Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan, birçok sivil toplum ve meslek örgütlerinin de içerisinde yer aldığı “Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu” II. Ulusal Kongresini Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirdi.

Süreç içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yayınlanması, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun oluşturulması ve birçok yönetmeliğin hayata geçmeye başlamasına rağmen kişisel sağlık verilerine yönelik yasalara aykırı davranışlar, olumsuzluklar, belirsizlikler ne yazık ki halen devam etmektedir.

Bu durumda kişiye özgü sağlık bilgilerin elektronik ortamda tutulması-saklanması, korunması ve işlenmesi için bilimsel-etik tutum geliştirmek; hasta mahremiyetini ortadan kaldıracak tüm gelişmelere karşı toplumsal yapılması gerekenleri ortaya koymak daha da önem kazanmış bulunmaktadır.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu 10 Aralık 2017 Pazar günü yapacağı genişletilmiş yürütme kurulu toplantısında genel bir değerlendirmenin yanı sıra önümüzdeki döneme yönelik yeni çalışma programını da oluşturacaktır.

Kişisel sağlık verilerine yönelik görüşlerin ve tutumların belirlenmesinde, çalışma programının oluşturulmasında Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu içerisinde yer almanız yürütülen çalışmaları daha da güçlü kılacaktır.

Katılımınız halinde tabip odanızı temsil eden kişi ya da kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini 01 Aralık 2017 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini ve toplantıya katılımlarının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantı Bilgileri;

Tarih:     10 Aralık 2017, Pazar

Yer:        İstanbul Tabip Odası -  Türkocağı Cad. No: 9 Cağaloğlu/ İSTANBUL 

Saat:      10.00 – 13.30