”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş

2617/2018
14.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan “tütün kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ilişkin görüşünü açıkladı.

“Tütün Kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ilişkin görüşe web sayfanızda yer verilmesi ve üyelerinizle paylaşılması son derece değerli olacaktır. 

İlgili görüşe, http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b702610c-e671-11e8-87d8-24c77806b475 adresinden ulaşılabilir. 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri