Yeni Sözleşme Dönemi Öncesi Aile Hekimleri Taleplerini Açıkladı

2994/2018
18.12.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Aile hekimliği 2005 yılında Düzce de pilot olarak başlamasından sonra performansa dayalı, iki yılda bir yapılan tek taraflı sözleşmeyle güvencesiz ve sayısız hak kaybıyla 7950 aile sağlığı merkezin de çalışan yaklaşık 24 bin aile hekimi ve bir o kadar ebe-hemşire bu yıl yine Sağlık Bakanlığının, tek taraflı yeni sözleşme dayatmalarına maruz kalacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu bu yıl yenilenecek sözleşmeleri için ‘2019-2020 yılı sözleşme taleplerimiz’ başlığıyla hazırladığı 22 talebi 17 Aralık 2018 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşmıştır.

Tabip odaları tarafından kendi illerinde aktivistlerle birlikte geniş katılımlı benzer nitelikte basın açıklamalarının yapılması hekim haklarının savunulması açısından önemlidir.

İlgili açıklamaya http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=79313d00-01f4-11e9-afdc-3ccd512ef234  linkinden ulaşabilirsiniz.

Konuya gerekli duyarlılığı göstereceğiniz düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri