Çalıştay ”Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük ve Ekonomik Hak. Yansımaları”

2238/2017
27.12.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere özel sağlık sermayesi uzun bir süredir hekimleri iş sözleşmesi yerine hizmet alım sözleşmesine bağlı olarak çalıştırmak istemekte, baskı ve tehdit uygulayarak hekimlere şirket ya da muayenehane (homeofis) kurdurmaktadır.

Hekimler çalışma biçimini seçerken çoğu kez yetersiz bilgi, işverenler tarafından uygulanan baskı ve yanlış yönlendirmelere bağlı olarak karar vermektedir.

Bu nedenle Özel Hekimlik Kolu tarafından “Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük Ve Ekonomik Haklara Yansımaları” konulu bir Çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştayda, özel hekimlik alanındaki çalışma biçimlerini tespit etmek, bu çalışma biçimlerinin hekimin çalışma özgürlüğüne, özlük ve ekonomik haklarına yansımalarını ortaya koymak, hekimlerin isteği dışındaki çalışma biçimlerine zorlanması halinde yapılması gereken demokratik ve hukuksal mücadele biçimleri konusunda görüş oluşturmak ve de bunları tüm hekimlerle paylaşmak hedeflenmiştir.

Odanız adına Özel Hekimlik Komisyonu temsilcilerinizin ya da konuyla ilgili çalışma yapan üyelerinizin Çalıştaya katılarak görüş ve önerilerini sunması Çalıştayın amacına ulaşması açısından oldukça önem arz etmektedir.

28 Ocak 2018 tarihine kadar katılacak olan üyelerinizin iletişim bilgilerinin bildirilmesini ve

Çalıştaya katılımlarının sağlanması yönünde katkı / katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Bilgiler:
Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin
Özlük Ve Ekonomik Haklara Yansımaları / Çalıştay

Tarih: 04 Şubat 2018
Yer: İstanbul Tabip Odası (Türkocağı Cad. No: 9 Cağaloğlu / İSTANBUL)
Saat: 09.30 – 14.30