17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne Çağrı

770/2019
13.03.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Büyük Hekim Yürüyüşüne Çağrı

14 Mart'ın yüzüncü yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Çünkü 100 yıl öncesinden bize büyük bir onur miras bırakıldı ve Türkiye'de hekimlik buradan aldığı kuvvetle güçlendi. 

Aynı zamanda bu miras bize büyük bir sorumluluk da yükledi. Özgürlüklerden, bağımsızlıktan, halkımızın taleplerinden, ülkemizden ve barıştan hekimlerin taviz veremeyeceklerini bize gösterdi.

Ama biliyoruz ki hekimlik bugün büyük bir tehdit altında. Mesleki özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza yönelen müdahalelerin ardı arkası kesilmiyor.

O halde tüm hekimlere düşen "büyük hekimlik değerlerine" sahip çıkmaktır.

14 Mart'ın yüzüncü yılında bu sorumluluğu yerine getirmek için tüm gücünüzü kullanacağınızı biliyor ve tabip odalarını "Büyük Hekim Yürüyüşü"nde buluşmaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Buluşma: 17 Mart 2019, Pazar, Saat 13.00

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Bahçesi