DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR
16-17 Nisan 2012