Artık Yeter!

elilani.gif

 

 

ARTIK YETER!

  • Sağlıkta yaşadığınız sorunların sorumlusu kim? Suçlu hizmet sunmaya çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, teknisyen, sağlık personeli mi? Yoksa vatandaşla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren, sağlık politikalarını belirleyen Hükümet mi?
  • Gelir vergisi ödüyorsunuz, aldığınız her tür mal ve hizmette ÖTV, KDV gibi vergi veriyorsunuz. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur kesintileri yapılıyor. Niçin sağlık hizmetlerinden yararlanırken sürekli ek para ödemek durumunda kalıyorsunuz? Niçin sağlık hizmetlerinin tamamına ulaşamıyorsunuz?
  • Son dört yıl içerisinde hastanelerde ne değişti? Kaç saat sıra bekliyorsunuz? Yakın zamanda acil servise gittiyseniz, üzerine yatacak bir sedye bulabildiniz mi? Yapılanların göz boyamadan öte giden bir yanı var mı?
  • Basit barsak enfeksiyonu ya da kolera, kuş gribi, zatürre, tüberkülozdan ölen bir yakınınız oldu mu? Bu hükümet döneminde bulaşıcı hastalıkların sayısında artış görülmesinin nedeni koruyucu önlemlerin alınmaması olabilir mi? Birçok faktöre bağlı kanser artışına ve sonuçlarına sağlık hizmetlerini özelleştirip, ticarileştirerek dur denilebilir mi?
  • Çocuğunuz ateşlendiğinde, aşı zamanı geldiğinde ya da aile planlaması hizmetleri almak için ne yapıyorsunuz? Evinize yakın bir sağlık ocağına mı gidiyorsunuz? Yoksa hastanelere gidip sıra mı bekliyorsunuz? Biliyor musunuz: Bu hükümet ihtiyaç olan yerlere yeni sağlık ocakları yapmak yerine halihazırdakini kapatıyor. Aile hekimliği kandırmacasıyla her bölgeye hastayı müşteri olarak gören "özel dispanser" kurduruyor? Sizce bu çağda tüm hizmetleri ekip olmaksızın tek bir hekim sunabilir mi? İşletmesinin derdine düşürülecek olan hekim "Ailenizin hekimi!" olabilir mi?
  • "İthal Hekim" getirilmesi sağlık sorunlarınızı çözecek mi? Dilinizi bilmeyen bir hekime derdinizi nasıl anlatacaksınız? Herhangi bir ciddi sınavdan geçmeksizin ülkemize gelip hekimlik yapmaya başlayacak olan bu insanların tıbben yeterli olduklarına nasıl karar vereceksiniz?
  • Hastanelerin birer ticarethane haline getirilmesinin sonuçları nasıl olur? Bu ticarethanelerde alınıp satılacak olan sağlığın değil de nedir?
  • Türkiye'nin ilaç harcamaları bu hükümet döneminde 3 katına çıktı. Bu kaynak, çoğu uluslararası olan ilaç tekellerine gidiyor. Pek çok ilaçta hammaddeye sahip olduğumuz halde neden üretimini yap(a)mıyoruz?
  • Reçete kısıtlamalarıyla hekimleri, sürekli değişen kurallarla eczacıları hastalarıyla karşı karşıya getiren, sonunda pes dedirtip ilacın çoğunu cebinizden almanızı hedefleyenlere bir çift sözünüz olmayacak mı?
  • Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, sadece parası olanların yararlanabilmesi insani midir?