Sağlık hizmeti ve çalışma yaşamının temel ilkeleri ışığında hekim ücretleri: TTB talepleri