OLAĞANDIŞI DURUMLAR İÇİN HIZLI SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ PROTOKOLLERİ