• TTB-UDEK-UYEK 19. Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı

  Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK-UYEK) 19. Olağan Seçimli Genel Kurulu 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara Tabip Odası Nevzat Eren Salonu’nda gerçekleştirildi.

 • TTB UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu

  Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK-UYEK) Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki Gündem ile 17 Aralık 2016 Cumartesi günü toplanacaktır.

 • Uzaktan Eğitim STE/SMG Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı 07 Mayıs 2016 Cumartesi günü yapıldı.

  TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu, TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve TTB-UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) ile birlikte düzenledikleri “Uzaktan Eğitim STE/SMG Akreditasyon Ölçütleri” konulu Çalıştay 07 Mayıs 2016 Cumartesi gü

 • Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı

  Türk Tabipleri Birliği adına Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda daha önceki dönemlerde görev almış Dr. İskender Sayek ve Dr. Raşit Tükel yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Özden Şener, TTB UDEK UYEK Başka

 • Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Tarihçesi

  TTB, aldığı önemli bir kararla uzmanlık derneklerini bir çatı altında koordine etmeyi planladı ve böylece Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) kuruldu. Bu gelişmenin en önemli amaçlarından biri uzmanlık eğitimini iyileştirmek, standardize etmek ve bö