TTB-UDEK-UYEK 19. Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK-UYEK) 19. Olağan Seçimli Genel Kurulu 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara Tabip Odası Nevzat Eren Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dr. Haldun Müderrisoğlu’nun oturumu yönettiği Genel Kurul, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Gülriz Erişgen ve UYEK Başkanı Dr. Utku Şenol’un açılış konuşmaları ile başladı.

UYEK Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı’nın 2017-2018 UYEK-UDEK faaliyetlerini sunmasının ardından UYEK’in geçmiş dönem faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek döneme dair önerilerde bulunmak üzere katılımcılar söz aldı.

Genel Kurul’da yapılan seçimler sonucunda aşağıdaki isimler UDEK-UYEK Yürütme Kurulu’na seçildi.

Dr. Utku Şenol (Radyoloji Yeterlik Kurulu), 

Dr. M. Faik Özçelik (Genel Cerrahi Yeterlik Kurulu),

Dr. Kıvılcım Oğuzülgen (Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu), 

Dr. Emel Gönen (Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlik Kurulu)