TTB-UDEK-UYEK 20. Olağan Genel Kurulu 11 Ocak 2020 tarihinde Ankara Tabip Odası`nda düzenlendi.