TTB - TUYEK Yürütme Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

TTB Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu (TTB  - TUYEK) ilk Yürütme Kurulu Toplantısını 20 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Yapılacak işler üzerinden önümüzdeki dönem öncelikler ve çalışma planı değerlendirildi.

Adı Soyadı

Alanı

YK Görev

Komisyon Sorumluluğu

Doç. Dr. Emel Gönen

Ortopedi ve Travmatoloji

Başkan

Sürekli Mesleki Gelişim

Prof. Dr. Utku Şenol

Radyoloji

II. Başkan

Program Değerlendirme

Prof. Dr. Orhan Odabaşı

Tıp Eğitimi

Genel Sekreter

Genel Koordinasyon

Prof. Dr. Serkan Yılmaz

Acil Tıp

Genel Sekreter

UDEK Koordinasyon – Web ve Sosyal Medya

Prof. Dr. Aylin Yıldırır

Kardiyoloji

Üye

Ölçme Değerlendirme

Prof. Dr. Cem Oktay

Acil Tıp

Üye

Ölçme Değerlendirme

Doç. Dr. Cenk Demirdöver

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Üye

Program Değerlendirme

Prof. Dr. Faik Özçelik

Genel Cerrahi

Üye

Ölçme Değerlendirme

Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun

Nükleer Tıp

Üye

Program Geliştirme

Prof. Dr. İpek Kıvılcım Oğuzülgen

Göğüs Hastalıkları

Üye

Program Geliştirme

Doç. Dr. İsmail Arslan

Aile Hekimliği

Üye

Program Geliştirme

Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Üye

Sürekli Mesleki Gelişim

Prof. Dr. Reyhan Eğilmez

Patoloji

Üye

Program Değerlendirme

Prof. Dr. Zeliha Yazar

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Üye

Program Değerlendirme