Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı

Türk Tabipleri Birliği adına Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda daha önceki dönemlerde görev almış Dr. İskender Sayek ve Dr. Raşit Tükel yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Özden Şener, TTB UDEK UYEK Başkanı Dr. Volkan Öztuna, TTB UDEK Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, Asistan Hekimler Kolu adına Dr. Ozan Toraman, TTB Hukuk Bürosu Avukatı Ziynet Özçelik ve TTB Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi Dr. Dilek Aslan’ın katıldığı değerlendirme toplantısı 06 Mayıs 2016 Cuma günü yapıldı.

Dr. İskender Sayek ve Dr. Raşit Tükel tarafından kurumsal açıdan geçmiş dönem çalışmaları ve birikim / deneyim aktarımı ardından TTB Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi Dr. Dilek Aslan mevcut süreç paylaşımında bulundu.

Asistan hekimlerin sorunlarının Tıpta Uzmanlık Kurulu’na yansımaları, çözüm önerileri ve TTB bütününde yapılabilecekler konusunda Dr. Ozan Toraman’ın sunumu ardından tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin katkısı üzerinden değerlendirme yapıldı.

Katılımcıların toplantı hakkında verdikleri olumlu geribildirimler sonrasında belirli aralıklarla bu toplantıların yinelenmesine, uzmanlık dernekleri ile uzmanlık alanlarına ilişkin kurulan ilişkinin güçlendirilerek sürdürülmesinin yararı ve gerekliliği vurgulandı.