TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa - Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını kaybettiği büyük maden kazasının ardından, Soma Eynez Maden Ocağı'nda yaptıkları incelemenin sonuçlarını rapor haline getirdi. Soma Maden Faciası İnceleme Raporu, 12 Nisan 2016 tarihinde TMMOB'de düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile inceleme heyetinde yer alan komisyon üyeleri katıldı.

TMMOB'den Maden Mühendisi Mehmet Torun, Maden Mühendisi Serdar Ömer Kaynak, Jeoloji Mühendisi Ayhan Kösebalaban, Elektrik Mühendisi M. Kemal Sarı, Makina Mühendisi Bedri Tekin ile Türk Tabipleri Birliği'nden İşleri Hekimi Doktor Atınç Kayınova'dan oluşan komisyonun hazırladığı rapora ilişkin basın açıklaması TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.