Uzaktan Eğitim STE/SMG Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı 07 Mayıs 2016 Cumartesi günü yapıldı.

TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu, TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve TTB-UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) ile birlikte düzenledikleri “Uzaktan Eğitim STE/SMG Akreditasyon Ölçütleri” konulu Çalıştay 07 Mayıs 2016 Cumartesi günü yapıldı.