2010-2012 Yüksek Onur Kurulu

 

Dr. Aytaç Aras

1959 Kars doğumlu. 1984 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Emekli pratisyen hekim. İşyeri hekimi. Tekirdağ Tabip Odası 1992-1996 dönemi Genel Sekreteri, 2004-2008 dönemi Başkanı. 2008-2010 dönemi TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Berna Arda

1964 Gaziantep doğumlu. 1987 Ankara Tıp Fak. mezunu. Ankara Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik A.D. öğretim üyesi. 1998-2002 dönemi Ankara Tabip Odası Onur Kurulu, 2008- 2010 dönemi TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Hakan Giritlioğlu

1964 Artvin doğumlu. 1989 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Dışişleri Bakanlığı kurum tabipliğinde pratisyen hekim. 1994-1996, 2000-2002 dönemleri TTB Merkez Konseyi, 1996-2000, 2002- 2006 TTB Denetleme Kurulu, 2006-2010 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Şükrü Güner

1949 Konya doğumlu. 1973 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. Emekli. Serbest muayenehane hekimi. 1977-1982 dönemi TTB Merkez Konseyi, 1986-1990 dönemi İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri. 2006-2010 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Sermet Koç

1961 Samsun doğumlu. 1985 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp A.D. öğretim üyesi. Profesör. 2005-2007 dönemi ATUD Yönetim Kurulu Başkanı. İstanbul Tabip Odası 2002-2004 dönemi Onur Kurulu üyesi, 2006-2010 dönemi Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Orhan Odabaşı

1967 Kayseri doğumlu. 1990 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Hacettepe Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D. öğretim üyesi. Yrd. Doçent 2000-2002, 2006-2008 dönemleri TTB Merkez Konseyi üyesi, 2002-2006 dönemi TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri. 2008-2010 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Selim Ölçer

1946 Silvan doğumlu. 1972 Ankara Tıp Fak. mezunu. Kulak Burun Boğaz uzmanı. Serbest hekim. 1986-1990 dönemi Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi,I990-1995 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı. 1996-1998, 2006-2010 dönemleri TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Fatih Sürenkök

1959 Malatya doğumlu. 1982 Ege Tıp Fak. mezunu. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. 2000-2004 dönemi İzmir Tabip Odası Başkanı, 2004-2006 dönemi Onur Kurulu, 2006-2010 dönemi Yönetim Kurulu üyesi.

 

Dr. Yaşar Ulutaş

1964 Kayseri doğumlu. 1989 Fırat Tıp Fak. mezunu. Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi pratisyen hekimi. 2004-2006 dönemi Adana Tabip Odası Genel Sekreteri, 2006-2010 dönemi TTB Denetleme Kurulu üyesi.