2010-2012 Merkez Konseyi

 

Dr. Eriş Bilaloğlu (Başkan)

 1962 Ankara doğumlu. 1986 Ankara Tıp Fak. mezunu. Dr. Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya uzmanı. 1990-1992 ve 2002-2006 dönemleri TTB Merkez Konseyi üyesi, 1996-2002 ve 2008-2010 dönemleri TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

 

 

Dr. Özdemir Aktan (II. Başkan)

 1953 Ankara doğumlu. 1977 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Marmara Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D. öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2004-2006 dönemi Onur Kurulu üyesi, 2006-2010 dönemi Başkanı.

 

 

Dr. Feride Aksu Tanık (Genel Sekreter)

 1959 Ankara doğumlu. 1981 Ege Tıp Fak. mezunu. Ankara Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D. öğretim üyesi. Profesör. 1996-1998 dönemi İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2006-2010 dönemi Büyük Kongre Delegesi. 2008-2010 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı.

 

 

Dr. Özlem Azap (Muhasip Üye)

 1972 Ankara doğumlu. 1996 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Başkent Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyesi. Doçent. 1998-2001 yılları Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Sekreteri.

 

 

Dr. Arzu Erbilici (Veznedar Üye)

 1975 Ardahan doğumlu. 2000 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı. Özel sektör hekimi. Ankara Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, Tıp Dünyası ve Hekim Postası Yayın Kurulu üyesi.

 

 

Dr. Zülfükar Cebe (Üye)

 1973 Diyarbakır doğumlu. 1999 Dicle Tıp Fak. mezunu. Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Servis pratisyen hekimi. Batman Tabip Odası 2006-2010 dönemi Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2010 dönemi TTB Büyük Kongre Delegesi.

 

 

Dr. Hüseyin Demirdizen (Üye)

 1958 Ankara doğumlu. 1984 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji polikliniği pratisyen hekimi. İstanbul Tabip Odası 1992-1996 ve 2006-2010 dönemleri Genel Sekreteri, Pratisyen Hekim Komisyonu üyesi.

 

 

Dr. Gülriz Ersöz (Üye)

 1963 Eskişehir doğumlu. 1987 Anadolu Tıp Fak. mezunu. Ankara Tıp Fak. Fizyoloji A.D. öğretim üyesi. Profesör. Ankara Tabip Odası 2008-2010 dönemi Başkanı.

 

 

Dr. Osman Öztürk (Üye)

 1959 Ankara doğumlu. 1984 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Adli Tıp Kurumu asistanı. İstanbul Tabip Odası 2002-2004 dönemi Yönetim Kurulu üyesi, 2006-2010 dönemi Büyük Kongre Delegesi. Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu üyesi.

 

 

 

Dr. Halis Yerlikaya (Üye)

 1980 Diyarbakır doğumlu. 2004 Ankara Tıp Fak. mezunu. Ankara Tıp Fak. İç Hastalıkları A.D. asistanı. Ankara Tabip Odası Asistan Hekimlik Komisyonu ve TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu üyesi.

 

Dr. Mehmet Zencir (Üye)

 1964 Gaziantep doğumlu. 1987 Çukurova Tıp Fak. mezunu. Pamukkale Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D. öğretım üyesi. Doçent. Denizli Tabip Odası 2004-2008 dönemi Yönetim Kurulu üyesi, 2008-2010 dönemi Buyük Kongre Delegesi. TTB Halk Sağlığı Kolu, Sağlık ve Politika Çalışma Grubu üyesi.