2006-2008 Yüksek Onur Kurulu

Dr. Naki Bulut
1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe Üni. Tıp Fak. Mezunu. Muğla Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı, 2002-2004 Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 2004-2006 Muğla Tabip Odası Başkanı.

Dr. Orhan Erdinç
1949 Rize Pazar doğumlu, 1976 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı. 1992-2004 Balıkesir Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. 1998-2002 Balıkesir Tabip Odası Başkanı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı
1959 İstanbul doğumlu. 1983 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2000-2002, 2004-2006 Onur Kurulu üyesi. 2002-2004 Genel Sekreteri.

Dr. Hakan Giritlioğlu
1964 Amasya doğumlu. 1989 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Dışişleri Bakanlığı kurum tabipliği, pratisyen hekim. 1994-1996, 2000-2002 TTB Merkez Konseyi üyesi. 1996-2000, 2002-2006 TTB Denetleme Kurulu üyesi. TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu üyesi ve Tüketici Konseyi TTB temsilcisi.

Dr. Bahar Gökler
1950 Turhal doğumlu. 1973 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Profesör. TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu üyesi. 2000-2002, 2002-2006 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

Dr. Şükrü Güner
1949 Konya doğumlu. 1973 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. 1977-1982 TTB Merkez Konseyi ve 1986-1990 İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, 2004-2006 Etik Kurul üyesi.

Dr. Selim Ölçer
1948 Silvan doğumlu. 1972 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. KBB uzmanı, serbest hekim. 1986-1990 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 1990-1995 TTB Merkez Konseyi Başkanı, 1996-1998 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

Dr. Faik Urbarlı
1958 Kilis doğumlu. 1983 Ege Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. 1988-1990 İzmir Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi. 1994-1998 İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri, 1998-2002 ve 2002 – 2006 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

Dr. Şefik Zan
1950 Altınözü doğumlu. 1986 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Antakya Serinyol Sağlık Ocağı, pratisyen hekim. 1994-1996, 1998-2000, 2002-2006 dönemleri Hatay Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. 2000-2002 Hatay Tabip Odası Onur Kurulu üyesi.