1996-1998 Merkez Konseyi

Dr.Füsun Sayek

Dr.Ata Soyer

Dr.Eriş Bilaloğlu

Dr.Muharrem Baytemür

Dr.Sedat Abbasoğlu

Dr.Sezai Berber

Dr.Gülseren Azak