1986-1988 Merkez Konseyi

Prof.Dr. Nusret Fişek

Prof.Dr. Kazım Türker

Dr. Ragıp Çam

Dr. Uğur Cilasun

Dr. İncilay Kılıç

Dr. Nevzat Eren

Dr. Haluk Özbay