2020-2022 Denetleme Kurulu

 

Dr. Filiz Ak Azar

1969 Zonguldak doğumlu. 1994 Hacettepe Üniv Tıp Fak. mezunu. 2003'te TODAİE'yi iyi dereceyle bitirdi. 2007 yılından beri Ankara ÜTF Aile Hekimliği AD'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor. ATO /TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyon/ Kolu, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ve. Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) üyesi.

 

Dr. Fırat Erkmen

1989 Şanlıurfa Siverek doğumlu. 2014 Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Mezunu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Asistan Hekimi. 2019-2020 European Junior Doctors TTB Türkiye temsilcisi. 2018-2020 Şanlıurfa Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu genel sekreteri

 

Dr. Nilay Etiler Lordoğlu

1992 Akdeniz Ü.T.F. mezunu. Halk sağlığı uzmanı, Profesör. Kocaeli TO'nda yönetim ve onur kurulunda görev yaptı. TTB'de 2014-16 MK üyeliği, Halk Sağlığı Kolu, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, Aşı Çalışma Grubu ve Geleneksel Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma Grubu ve MSG Dergisi Yayın Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.