2022-2024 Merkez Konseyi


 

Dr. R. Şebnem Korur Fincancı (Başkan)

Adli Tıp uzmanı. Profesör. 1994-96 İstanbul TO Etik Kurul üyesi, İHK ve Kadın Komisyonu emekçisi; 1996-98, 2002-2006 yıllarında İTO Genel Sekreterliği, bir dönem Onur Kurulu üyeliği yaptı. Bir dönem de TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi olarak çalıştı. İnsan hakları eylemcisi; TİHV başkanı, IRCT ve PHR danışma kurulu üyesi.  2020-2022 TTB Merkez Konseyi Başkanı


 

Dr. Ali İhsan Ökten (II. Başkan)

1963 doğumlu. 1988 İstanbul Ü. Cerrahpaşa T.F. mezunu. Beyin Cerrahi Uzmanı, Doçent. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir ve E. Hast. Beyin Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi. Türk Nöroşirürji Derneği Sekreteri. 2012-2014, 2016-2018 Adana T.O. Y.K. Başkanı, 2018-2020 Adana T.O.  Y.K. üyesi. 2020-2022 TTB Büyük Kongre delegesi ve TTB Merkez II. Başkanı.


 

Dr. Vedat Bulut (Genel Sekreter)

1986 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. G.Ü.T.F. İmmünoloji AD. Öğretim Üyesi. 2012-2016 ATO Onur Kurulu Üyesi, 2016-2020 ATO Yönetim Kurulu Başkanı. 2020-2022 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.


 


 

Dr. Alican Bahadır (Muhasip Üye)

1990 Sinop doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 mezunu. Aile hekimliği uzmanı. Ankara Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu üyesi. 2018-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi.
2020-2022 TTB Merkez Konseyi Üyesi.


 

Dr. Ahmet Karer Yurtdaş (Veznedar Üye)

2018 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi. ATO Sağlık Politikaları Komisyonu ve Asistan Hekim Komisyonu üyesi. TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu üyesi. 2022-2024 TTB Büyük Kongre Delegesi.


 


 

Dr. Adalet Çıbık (Üye)

1968 Aydın doğumlu. 1993 Dokuz Eylül Ü.T.F. mezunu, pratisyen hekim. Aile hekimi. Aydın Tabip Odası: 2004-2008 yönetim kurulu üyesi; 2012-2016, 2018-2020 genel sekreteri; 2016-2018 büyük kongre delegesi; 2020 ekim-2022 başkan. Aydın SES şubesinin kurucu üyesi. Aydın Aile Hekimliği Derneği üyesi. ÇYDD Aydın Şubesi kurucu üyesi.


 

Dr. Kazım Doğan Eroğulları (Üye)

1971 Gaziantep doğumlu, 1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi mezunu, Gaziantep Kilis tabip odası yönetim kurulu  genel sekreterliği, TTB Aile hekimliği Kolu yürütme kurulu üyeliği. 2020-2022 TTB Merkez Konseyi Üyesi.


 

Dr. Onur Naci Karahancı (Üye)

1982 Kars doğumlu. 2008 Eskişehir Osmangazi Üniv. mezunu. Kars Kafkas Üniv. Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında akademisyen.  2014-2018 Ankara TO YK Üyesi. 2020-2022 TTB MK üyesi. TTB İnsan Hakları Kolu; Pratisyen Hekimler Kolu; Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve Etik Kurul. TTB Sürekli Tıp Eğitimi ve Mesleki Sağlık Güvenlik Dergilerinde çalışmaktadır.


 

Dr. Nursel Şahin (Üye)

1961 Ankara doğumlu. 1984 yılında Ankara Ü.T.F mezunu. Anestezi ve Reanimasyon uzmanı. Profesör. Adana ve Antalya'da görev yaptı. 2000-2002  ve 2006-2008 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2004-2006 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2016 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi 2018-2020 ve 2020-2022 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı


 

Dr. Aydın Şirin (Üye)

1998 Dicle üniversitesi mezunu, Aile Hekimi, 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2020-2022 Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2022-2024 Adıyaman Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi


 

Dr. Lütfi Tiyekli (Üye)

1970 kahramanmaraş doğumlu. Çukurova Ünivesitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2013 -2015 AHEF Genel Sekreteri. Kahramanmaraş Tabip Odası 2010-2014 Yönetim Kurulu, 2014 - 2016 Büyük Kongre Delegesi, 2016, 2020, 2022 Başkanı