2018-2020 Denetleme Kurulu

 

Dr. Gamze Varol Saraçoğlu

1973 İstanbul doğumlu. 1998 Trakya T.F. mezunu. Halk Sağlığı Uzmanı. Namık Kemal Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. Öğretim Üyesi, Doçent. TTB Halk Sağlığı Kolu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Üyesi. 2006-2008 Tekirdağ T.O. Genel Sekreteri ve TTB Büyük Kongre Delegesi. 2010-2012 Tekirdağ T.O. YK. Üyesi. 2012-2016 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Denetim Kurulu Üyesi. 2016-2018 TTB Denetleme Kurulu üyesi

 

Dr. Hüseyin Şahin

1968 doğumlu. 1992 Ondokuz Mayıs Ü.T.F. mezunu. OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD'nda öğretim Üyesi, Profesör.

 

Dr. Dilek Yıldırım

1965 Balıkesir doğumlu. 1988 Dicle Ü.T. F. mezunu. İşyeri hekimi. 1994-1996 Balıkesir TO Yönetim Kurulu Üyesi. 2000-2002 Balıkesir TO Genel Sekreteri. 2002-2004 Balıkesir Tabip Odası Başkanı. 2002-2004 ve 2004-2006 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2006-2008 Balıkesir Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. 2016-2018 TTB Denetleme Kurulu üyesi.