2020-2022 Merkez Konseyi


 

Dr. R. Şebnem Korur Fincancı (Başkan)

Adli Tıp uzmanı. Profesör. 1994-96 İstanbul TO Etik Kurul üyesi, İHK ve Kadın Komisyonu emekçisi; 1996-98, 2002-2006 yıllarında İTO Genel Sekreterliği, bir dönem Onur Kurulu üyeliği yaptı. Bir dönem de TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi olarak çalıştı. İnsan hakları eylemcisi; TİHV başkanı, IRCT ve PHR danışma kurulu üyesi.
 


 

Dr. Ali İhsan Ökten (II. Başkan)

1963 doğumlu. 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tip Fakültesi mezunu. Beyin Cerrahi Uzmanı, Doçent. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu. Türk Nöroşirürji Derneği Sekreteri. 2012-2014, 2016-2018 Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı, 2018-2020 Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 2020-2022 TBB Büyük Kongre delegesi.


 

Dr. Vedat Bulut (Genel Sekreter)

1986 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. G.Ü.T.F. İmmünoloji AD. Öğretim Üyesi. 2012-2016 ATO Onur Kurulu Üyesi, 2016-2020 ATO Yönetim Kurulu Başkanı.


 


 

Dr. Deniz Erdoğdu (Muhasip Üye)

1967 Ankara doğumlu, 1990 Ankara Tıp Fak. Mezunu. Fiziksel Tıp Rehabilitasyon uzmanı. Doçent. SBÜ Dışkapı YBEAH'inde çalışıyor. ATO'da Etik, Basın Yayın, İnsan Hakları, Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik komisyonlarında çalıştı. Denetleme Kurulu üyelikleri yaptı,  Büyük Kongre Delegesi seçildi. 2014-2016 TTB MK üyeliği görevinde bulundu.


 

Dr. Alican Bahadır (Veznedar Üye)

1990 Sinop doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 mezunu. Aile hekimliği uzmanı. Ankara Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu üyesi. 2018-2020 TTB büyük kongre delegesi.


 


 

Dr. Çiğdem Arslan (Üye)

1986 İstanbul doğumlu. İ.Ü Cerrahpaşa T.F. 2010 mezunu ,2011 İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürü. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Asistanlığı, 2017’den beri Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı. İTO Olağandışı Durumlarda  Sağlık Hizmetleri Komisyonu Üyesi. İTO Temsilciler Kurulu Üyesi 2018-2020 TTB Merkez Delegesi 2018-2022.


 

Dr. Rıza Hakan Erbay (Üye)

Afyonkarahisar 1964 doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 mezunu. 1996 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı oldu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi, Profesör. Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı. 2018-2020 Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2020-2022 Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı.


 

Dr. Kazım Doğan Eroğulları (Üye)

1971 Gaziantep doğumlu, 1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi mezunu, Gaziantep Kilis tabip odası yönetim kurulu  genel sekreterliği, TTB Aile hekimliği Kolu yürütme kurulu üyeliği.


 

Dr. Meltem Günbeği (Üye)

2015 Trakya üniversitesi tıp fakültesi mezunu. Ondokuz mayıs üniversitesi adli tıp asistanı. 2009-2015 Edirne TÖK, 2017-2019 TTB  asistan kolu, 2019-2020 TTB Asistan kolu Yürütmesi, TTB  kadın kolu aktivisti.


 

Dr. Onur Naci Karahancı (Üye)

1982 Kars Doğumlu. 2008 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Kafkas Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında Akademisyen Olarak Çalışmakta. 2014-2016, 2016-2018 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, TTB İnsan Hakları Kolu Üyesi.


 

Dr. Halis Yerlikaya (Üye)

1980 Diyarbakır doğumlu. 2004 Ankara Ü.T.F. mezunu. Diyarbakır’da İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak çalışmakta. 2010-2012, 2018-2020 TTB Merkez Konseyi Üyesi. 2012-2014, 2016-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.