Üye Askı Listesi

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin listesi

Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşleri Yönergesi 6. Maddesinin (e) bendi gereğince, ekli listedeki hekimlerin üyelikleri, 1 yıl süreyle “İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 05.11.2019 tarihli kararı gereği" askıya alınmıştır.

Liste için tıklayınız...


 

 

Kırıkkale Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

ABDULLAH FEVZİ KARSLI

MESUT  SEZİKLİ

NESLİHAN DOĞAN

BİLAL CAN

ÖZGE ÖZATA

SERAP  TEMEL

BORAN BAYSAL

İLKER  ŞAHİN

SİNEF HUVAJ

RAMAZAN MEMİŞOĞULLARI

ELİF ASLI HAK

EMİNE  ÖZCAN

TANER FİLİZ

MUSTAFA GÜNEŞ

AHMET ŞAHBAZ

İBRAHİM  AKPINAR

ULAŞ ÖZTÜRK

BANU  UÇAR

BÜLENT ÜMİT ARIKAN

IŞIL MERT

HAYDAR CANYURT

AYŞEGÜL SELCEN YALÇINKAYA

UĞURTAN BAYSAN

SERVET YANIK

ERKAN YAVUZ YILMAZ

DİBA İSMAİLOĞLU

BİLGİN HÜRCAN

EMİNE  BAKAN

AYKUT  SIĞIRCI

AYŞE TUNCA

ABBAS MURAD KERMALLI

ÜZEYİR  ÖZDEMİR

ŞÜKRAN  ERDOĞAN ÖZKAYA

MAHMUT  TURGUT

MUSTAFA CINGILLIOĞLU

AHMET BİLAL  MEMİŞ

AHMET SAROHAN

GÜFRAN  BAKIRCI

ERSİN SÖZEN

SAİM MERMUT

BURAK  CANVER

OSMAN KIŞ

OSMAN ÜNSAL DEMİR

MEHMET NECDET ÖZDOĞAN

MERDAN ORUNOĞLU

GÜL TORUN

MEHMET SURHAN ARDA

HAKAN YİĞİT

EMRE TUTAL

MUSTAFA ARSLAN

DİLARA ALTINDAL

ENDER YILMAZ

CENGİZ IŞIK

İLHAN  GÖKSEYİTOĞLU

MURAT TALİP KALEMLİ

MEHMET HARMAN

FEYYAZ PİŞKİNSÜT

BİRSEN DOĞRUSÖZ

HÜLYA  ÖZDEMİR

ADEM ALEM BİRKAN

NUH GÜMÜŞ TEKİN

MUHİTTİN  ALKIŞ

NEDAİ SULHİ  ATMACA

AHMET CEVDET FİTOĞLU

SİNEM TOLU

AHMET FUAT PEKER

ETHEM FARUK MUMCU

DEMET ÖĞDÜM

SEÇİL SOYLU

ZİYA GÖKALP  BİLGEL

HEDİYE  YAŞITLI

ÇAĞDAŞ ALP UZAN

ERSİN GÜLECİ

SERMİN KESEBİR

MEHMET ALİ UĞURLU

HAMDİ SAİM SAYLAM

GANİME  PINAR

HÜSEYİN ERKAL

YAVUZ  ŞENOL

ERCAN ÇOBAN

AHMET  PINAR

GÜL AYDIN

TÜLAY YÜCEL

SEBAHAT BÜYÜKTURAN

BANU ÖZTEKİN

MUSTAFA ADIBELLİ

ELİFE AKBABA

TEKİN AKBABA

TANER SARAK

İZZET YILDIZ

EMEL ÇİÇEK

FATMA  PİRİ

 

 

Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Dr. Ayşen Uluer

Dr.Fettah Nazıroğlu

Dr.Figen Yılmaz (Yavaş)

Dr.Hayati İnal

Dr.Mine Öz (Bölük)

Dr.Osman Türk

Dr.Süleyman Hoşafçı

Dr.İbrahim Dayıoğlu

 

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Hüseyin Güneş

Serap Ayhan

Şenol  Şen

İsmail Güney

Ökkeş Şimşek

Oğuzhan Kızılkaya

Erkan Öztekin

Özlem  Önal

Deniz Yıldız

Rüştü Dinçer

Murat  Kendirci

Havva Nur Kendirci

Onur Fıstıkoğlu

 

Kırıkkale Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Abdullah Fevzi Karslı

Mesut  Sezikli

Osman Selçuk Şengül

Neslihan Doğan

Bilal Can

Özge Özata

Serap  Temel

Boran Baysal

İlker  Şahin

Sinef Huvaj

Ramazan Memişoğulları

Elif Aslı Hak

Emine  Özcan

Taner Filiz

Mustafa Güneş

Ahmet Şahbaz

İbrahim  Akpınar

Ulaş Öztürk

Banu  Uçar

Bülent Ümit Arıkan

Işıl Mert

Haydar Canyurt

Ayşegül Selcen Yalçınkaya

Uğurtan Baysan

Servet Yanık

Erkan Yavuz Yılmaz

Diba İsmailoğlu

Bilgin Hürcan

Emine  Bakan

Aykut  Sığırcı

Ayşe Tunca

Abbas Murad Kermallı

Üzeyir  Özdemir

Şükran  Erdoğan Özkaya

Mahmut  Turgut

Mustafa Cıngıllıoğlu

Ahmet Bilal  Memiş

Ahmet Sarohan

Güfran  Bakırcı

Ersin Sözen

Saim Mermut

Burak  Canver

Osman Kış

Osman Ünsal Demir

Mehmet Necdet Özdoğan

Merdan Orunoğlu

Gül Torun

Mehmet Surhan Arda

Hakan Yiğit

Emre Tutal

Mustafa Arslan

Dilara Altındal

Ender Yılmaz

Cengiz Işık

İlhan  Gökseyitoğlu

Murat Talip Kalemli

Mehmet Harman

Feyyaz Pişkinsüt

Birsen Doğrusöz

Hülya  Özdemir

Adem Alem Birkan

Nuh Gümüş Tekin

Muhittin  Alkış

Nedai Sulhi  Atmaca

Ahmet Cevdet Fitoğlu

Sinem Tolu

Ahmet Fuat Peker

Ethem Faruk Mumcu

Demet Öğdüm

Seçil Soylu

Ziya Gökalp  Bilgel

Hediye  Yaşıtlı

Çağdaş Alp Uzan

Ersin Güleci

Sermin Kesebir

Mehmet Ali Uğurlu

Hamdi Saim Saylam

Ganime  Pınar

Hüseyin Erkal

Yavuz  Şenol

Ercan Çoban

Ahmet  Pınar

Gül Aydın

Tülay Yücel

Sebahat Büyükturan

Banu Öztekin

Mustafa Adıbelli

Elife Akbaba

Tekin Akbaba

Taner Sarak

İzzet Yıldız

Emel Çiçek

Fatma  Piri

 

Aksaray Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Dr.  Ayşegül Çorakçı

Dr. Merdan  Türker

Dr. Mehmet Bülent Moldibi

Dr. Burcu  Altındal

Dr. Mehmet  Çağatan

Dr. Fatih  Dere

Dr.  Emine Hilal Özulucan

Dr. Bahar Özcan

Dr. Engin Ortarık

Dr. Gülşah Kılbaş

Dr. Burak Demirci

Dr. Hüseyin Hilmi Alkılınç

Dr.  Mesut Gül

Dr. Volkan  Beden

Dr. Eda  Kul

Dr. Ülkü Bulut

Dr. Hatice  İkiışık

Dr. Mahmut Şenel

Dr.  Ali Özbek

Dr. Adil Zorlu

Dr. Fazıl Yıldırım

Dr. Atilla Ünlü

Dr. Halit Terzioğlu

Dr. Mehmet Şentürk

Dr.  Ali İhsan Şenöz

Dr. Kemal Soytorun

Dr. Süleyman Necati Soykan

Dr. Semih Koçyiğit

Dr. Erol Demirtaş

Dr. Osman Dayoğlu

Dr.  Ayten Dağ

Dr. Mete Canpolat

Dr. Yusuf Oğuz Canbulat

Dr. Özaydın Boylubay

Dr. Selami Bayraktar

Dr. Sadık Başerdem

Dr.  Ercan Akbay

Dr. Hale Keskin

Dr. Mehmet Çınar

 

Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Dr. Turgut Yardım

Dr. Ahmet Kemal Agun

Dr. Ali Kocailik

Dr. Hasan Yavuz Burdurlu

Dr. Hüseyin Sudan

Dr.  Şevin Toprak

Dr. Gökçe Çıplak

 

Malatya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Dr. Orhan Aslan

Dr. Mustafa Cem Çeliksular

Dr. Çiğdem Kuzu

Dr. Ahmet Kemal Fırat

Dr. Cem Oruç

Dr. Hüseyin Şiryaz Bozkaya

Dr. Fatih Gönültaş

Dr. Sacid Abdussemet Çoban

Dr. Tugay Atalay

Dr. Ramazan Sarı

Dr. Zehra Kurçer

Dr. Mehmet Ali Kurçer

Dr. Ayşegül Doyduk Uzun

Dr. Özgül Gülaslan

Dr. Hamza Nakır

Dr. Ayşe Kartal

Dr. Mehmet Şah Dayanan

Dr. Hanifi Soylu

 

Karabük Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Dr. Muhammed İbrahimoğlu

Dr. Bülent YAprak

Dr. Kazım Sepetçigil

 

Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

SADRETTİN ARSLAN

KENAN KILLI

LEVENT USLU

MUSTAFA  BULUT

ADNAN HALİTOĞLU

KENAN  KORKMAZ

MEDENİ AKDEMİR

FEHMİ ÖZEN

SEDAT İŞÇİ

KENAN ŞANAL

MUHAMMET  ERDOĞAN

EŞREF  OKUNAKOL

MEHMET  DEMİR

YUSUF  GÜNEŞ

MENFAR  DEMİRLER

MUSTAFA  DEMİROĞLU

AHMET MUHTAR  UYGUR

G.SEMİHA  KURT

ELİF  ÖZKURT

FERAY  SEYHAN

ERDAL  BENLİ

TEVFİK  DUMAN

CENGİZ  ÇOKSÜER

HALİT  TÜREN

NEZİR  ÖZGÜN

GÜLİN  BAŞOL

ABDURRAHMAN  ÖZER

YILDIZ  AKKAYA

ERHAN  ERDEĞER

HÜLYA  KORKMAZ

MEHMET ASIM  TAYMAZ

SALİM  ÖZBİR

METİN  KORKMAZ

İNCİ  SOBİ

ERSAN  ŞENSOY

AHMET İHSAN  ALTUNÇ

NİLÜFER  MERCAN

MUSTAFA  SEÇKİN

İLHAMİ  TIĞLI

REŞİT ULVİ  UYANIK

HÜSEYİN  SARAÇ

MELİK  GÜVEL

YAVUZ  EROL

RUHAN  ŞENGÜL

ÖĞE  TAŞÇILAR

MEHMET TAHİR  GÖKDEMİR

MEHTAP  AKTAŞ

NİDA  TAŞÇILAR

MAHMUT  EROL

ÖZKAN  YILMAZ

ÜMİT  KOÇ

MEHTAP  CANTÜRK

ŞEYHMUS  ÖZMEN

MEHMET ALİ  BOZDUMAN

MÜZEYYEN  ÜZEL

HACI ALİ  TEKKURT

FİSUN  KUZU

SEDEF  İNAN

MÜNÜR  ŞAGO

HAYRİ  KOCABAŞ

TAHİR  GÖSTERİCİ

YETER  CENGİZ

ÖZGÜR OZAN  ŞEŞEOĞULLARI

SERDAR  TURGUT

CEM SUNGUR  TUTUK

İSMAİL  ŞENER

CAHİT  TUVER

ÖMER MURAT  MISIRLI

ARGÜN EDİZ  YORGANCILAR

İDRİS  EMİNOĞLU

ÖMER  TANHAN

MEHMET ATA  ÇEVİK

KORAY  ÖNCEL

TİMOTİ  OLALEYE

MEHMET HULUSİ  SOYLU

FEHMİ  YILDIRIM

SELAMİ  İLHAN

BİLGİN  AKOĞUL

BARIŞ  ÖNAL

İRFAN  CİVELEK

AYHAN  ÖZDEN

SABİR  AZER

BURÇİN  KOÇ

VEDAT  ERDEM

RIDVAN  DEMİR

SEVİNÇ  YENİCE

EMİNE  GÜDÜK

SEMİH  BAKIR

FUAT  UÇUCU

ARİFE  TÜMBÜL

ADNAN  SAYIN

İSMAL SELÇUK  ACAR

HASAN  AYYILDIZ

NURŞEN  KORKAN

SAFİNAZ  DEMİRKAYA

HANDAN  ÜNSAL

H.VEHBİ  AKYURT

MUAMMER  ÇIKRIKÇIOĞLU

OSMAN  UZUNDERE

BUNYAMİN  SAYIN

LEVENT  SEVÜK

TAYYAR  KILINÇ

ÇAĞLAR  KILIÇ

EMRE  YENGEL

NİHAT  GÜZELSAĞALTICI

MESUT  GÜNGÖR

MUSTAFA  TEKİN

ERTAN  ELMAS

VAHİTTİN  SEVİM

HAYRETTİN  DEMİR

YUSUF NECAT  YAYCIOĞLU

ASLIHAN  GÖKSU

EŞREF CENGİZ  YORGANCI

MUSTAFA  ÇELİK

SEZGİ  ALTINOK

SADİ KEREM  OKUTUR

CEMALETTİN  CİHANGİR

FATİH  GÜLŞEN

ERTUĞRUL  YÜCESAN

ATILIM ARMAĞAN DEMİRTAŞ

TURGUT KARACA

MEHMET CİHAT ULAŞ

ÖZLEM YÜKSEKBAŞ

DAVUT KAPLAN

HİDAYET DİRİL

CEREN  ARSLAN

FATİH HAYIRLIOĞLU

SELİM ÜNAL

 

Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

DR.ŞAHNUR YILDIZBAŞ

DR.DEMET GEDİKBAŞI

DR.SERAP SÜLEYMAN MUSTAFA

DR.VELİ NAYMAN

DR.SİBEL HÜYÜKPINAR ARSLAN

DR.PELİN CENGİZ BAŞKAYA

DR.ASLI ŞAHBAZ

DR.VAHİDE MELİH MERİÇ

DR.EMRULLAH AKAY

DR.ALİ EVREN

DR.AHMET ŞÜKRÜ MERCAN

DR.ERCA SEVİN

DR.SELDA KARAKADIOĞLU

DR.AYŞE AKCAN ARIKAN

DR.TİMUR BEDİRLİ

DR.ESRA GEMİCİ

DR.ABDULLAH ANIL GÜNGÖR

DR.YUNUS DOĞAN

DR.CAN ÇINAR

DR.MERAL VELİOĞLU

DR.FİLİZ DURSUN

DR.FERDİ DOĞANAY

DR.DİDEM İNANOĞLU

DR.AYŞEGÜL ODABAŞOĞLU KARGI

DR.NESLİHAN GÜNGÖR

DR.HÜSEYİN BESİM YİĞİTER

DR.ABDULLAH AYYILDIZ

 

Siirt Tabip Odası’na bildirdiği adres ve diğer iletişim bilgilerinden kendisine erişilemeyen, başka bir tabip odamızda kaydına rastlanamayan ve yapılan tüm araştırmalara karşın adres bilgilerine ulaşılamayan aşağıda isimleri belirtilen hekimlerin üyelikleri, 20.01.2010 tarih ve 01/2010 sayılı Siirt Tabip Odası Yönetim Kurulu kararı ile askıya alınmıştır. Bu karar, internet sitesinde yayınlanmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne bildirilmiştir.

Üyeliği askıya alınan her bir hekim yönünden, bu işlemi gerektiren sebebin ortadan kalkması durumunda (örneğin, ilgili hekim tarafından adres bildirilmesi gibi) derhal, hiçbir karar ve ek işleme gerek kalmaksızın üyelikle ilgili haklarının verileceğini, ilk Tabip Odası Yönetim Kurulu toplantısında üyeliğin askıya alınması kararının ortadan kaldırılacağını, ancak bu süre içinde adı geçen hekimlerin Siirt Tabip Odası üyeleri arasında gösterilmeyeceğini duyururuz.

Siirt Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

AHMET KARATAŞ

AHMET  PAŞABEYOĞLU

AHMET  FIRAT

AKIN ÖNDER

ALİ  TOPCU

ARİF ALİ ÜŞENMEZ

AYDIN  ONAR

AYŞE ŞİMŞEK

AYTEN TÜRCAN

BAŞAR MOLLAMEMİŞOĞLU

DENİZ AKÇA

ERTUĞRUL UZAR

FATİH DİNEROL

FERRUH DEMİRHAN

FIRAT DALGIÇER

H. HATİCE CANGÜVEN

HAKAN AYDIN

HALİL ABACI

HARUN  AYDIN

HAYRİYE NURAL TÜRKMEN

HİLAL SERAP ÖNTEMEL

İDRİS TOPRAKÇI

İHSAN  OLUR

İHYA VİDİNLİOĞLU

İLHAMİ  BEYAZTAŞ

İREP  KARATAŞ

KADİR CANER

MAHMUT UĞUR

MELAHAT  ÖZER

MUHAMMED İKBAL ATABEY

MURTAZA ÇİT

MUSTAFA  BÜLBÜL

NESLİHAN YUKARIKIR

NURAY ARSLAN

ÖNDER CANGÜVEN

ÖNDER SELÇUK

RECEP ERYILMAZ

RESUL KELEŞ

SEMRA ŞENTÜRK

SUAT ORAK

SULTAN ŞIVĞIN

TEKİN  EKİNCİ

TEVFİK SERKAN ÖZKAN

TUBA CAN (YÜKSEL)

VEDAT SÖYİLER

VEYSİ  ERYİĞİT

YAVUZ  ÖZÇELİK

YETER KONUR