TTB Emekli Hekimler Kolu, Emekli Hekimlerin Sorunları ile İlgili CHP Milletvekili Dr. Kayıhan Pala’yı Ziyaret Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Emekli Hekimler Kolu, emekliler arasındaki ödeme farklılıkları ve emekli hekim aylıklarındaki yetersizlikler ile ilgili olarak 16 Mayıs 2024 günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala’yı ziyaret etti.

TTB heyetinde Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Emekli Hekimler Kolu’ndan Dr. Derman Boztok ve Dr. Utku Özcan ile Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy yer aldı.

TTB’nin emekli hekim aylıkları ile ilgili çalışmalarının özetlendiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bürokratları ile yapılan toplantının aktarıldığı görüşmede, yürütülen çalışmaların ayrıntılarıyla yer aldığı dosya ve TTB Hukuk Bürosu’nun hazırladığı kanun teklifi taslağı paylaşıldı.

Dr. Kayıhan Pala da konuyla ilgili olarak CHP’nin yapmış olduğu çalışmaları aktardı. Hekimlerin SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur arasında tercih hakkı olmadığına, bunu sistemin belirlediğine dikkat çeken Pala; emekli hekimler hakkında veri toplamada da sorunlar yaşandığını ifade etti, SGK’nin mesleki filtrelemede emekli hekimlerin hangi sosyal güvenlik sisteminde olduğunu belirleyememesini eleştirdi. Pala ayrıca TBMM Genel Sekreterliği Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın yaptığı bir araştırma sonucunu da paylaşarak bu tür araştırmaların TBMM’den talep edilebileceğini sözlerine ekledi.

Görüşmede, emekli hekimlerin sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturulması amacıyla emek-meslek örgütleri ile yakın çalışmanın sürdürülmesi ve TBMM’de yer alan siyasi partiler ile konunun paylaşılması üzerine fikir birliğine varıldı.